Uuden kodin hankinta

Merkimolla on hyvän ja luotettavan yhteistyökumppanin maine rakennusalalla yli 30 vuoden ajalta. Toteutamme kaikki kohteet asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden, päämääränä on tyytyväinen asiakas. Alla uuden kodin hankinnan vaiheet.

Asunnon varaus

Uudet asuntokohteet tulevat aina ensin ennakkomarkkinointiin. Uudesta asuntokohteesta ilmoitetaan mm. Etuovi.com -palveluissa ja omilla kotisivuillamme. Kohteen tonttipaikalla pidetään esittelyjä, joissa esitellään tulevan kohteen ympäristöä ja sitä, miten rakennukset tontille sijoittuvat.  Kohteesta on saatavilla ennakkomarkkinointiesitteet ja alustavat suunnitelmat.

Halutessasi varata ennakkomarkkinointivaiheessa olevan asunnon, ole yhteydessä meihin puhelimitse, sähköpostilla tai tonttipaikan esittelyssä. Ennakkovarauksesta täytetään varaussopimus ja suoritetaan varausmaksu. Varausmaksun suuruus on enintään 4 % kauppahinnasta. Ennakkomarkkinointivaiheessa tehty varaus ei vielä ole sitova, ja voit halutessasi peruuttaa varauksen kirjallisesti esim. sähköpostilla. Maksamasi varausmaksu palautetaan välittömästi antamallesi tilille.

Asunnon ostaminen rakennusvaiheessa

Kun asuntokohteella on riittävästi ennakkovarauksia ja kun rakennustöiden aloittamisen edellytykset ovat täyttyneet, siirtyy asuntokohde ns. myyntivaiheeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kohteesta on tehty RS-sopimus yhtiölainaa tarjonneen pankkilaitoksen kanssa ja pankille on luovutettu kohteen turva-asiakirjat. Turva-asiakirjoja ovat mm. vakuustodistukset, taloussuunnitelma ja rakentamista koskevat asiakirjat. Tässä vaiheessa asunnoista aletaan tehdä varsinaisia kauppasopimuksia.

Ennakkomarkkinointivaiheessa asunnon varanneille lähetetään kirje, jossa kerrotaan asuntojen myynnin alkaneen. Samassa yhteydessä lähetetään kohteen myyntiasiakirjat etukäteen tutustuttavaksi. Tällaisia asiakirjoja ovat mm. kauppakirjaluonnos, viimeisimmät myyntiesitteet, materiaaliesite, asunto-osakeyhtiötä koskevat asiakirjat ja kiinteistöä koskevat asiakirjat. Voit tutustua rauhassa ennakkoon asiakirjoihin. Asiakirjat käydään vielä kanssasi huolellisesti läpi ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Asunnon hinnan muodostuminen ja maksaminen

Tyypillisesti asunnon hinta muodostuu myyntihinnasta, velkaosuudesta ja velattomasta myyntihinnasta.

Myyntihinta (tai kauppahinta) tarkoittaa sitä summaa, jonka asunnon ostaja maksaa myyjälle maksuerinä. Asunnon kauppahinta maksetaan maksuerätaulukon mukaisesti rakennuksen valmistumisen edetessä. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt erääntyvät maksettavaksi juuri ennen asunnon valmistumista.

Asunto-osakeyhtiö on ottanut yhtiölainaa kattaakseen osan rakennusvaiheen urakkasummasta. Asunnon velkaosuus on se osuus yhtiölainasta, joka kohdistuu kyseiselle asunnolle ja joka siirtyy asunnon ostajan maksettavaksi. Velkaosuutta maksetaan asunto-osakeyhtiölle kohteen valmistuttua joko kuukausittain rahoitusvastikkeena tai sen voi halutessaan maksaa pois asunto-osakeyhtiön tekemän lainasopimuksen ehtojen mukaisesti. Yleisimmin yhtiölainaosuuden voi maksaa osittain tai kokonaan ensimmäisen kerran asunnon valmistumisen yhteydessä. Myöhemmin yhtiölainaa voi lyhentää yhtiölainan maksuehtojen mukaisesti. Kysy kohdekohtaiset tiedot asunnon myyjältä tai asumisaikaiselta isännöitsijältä.

Velaton myyntihinta tarkoittaa myyntihinnan ja velkaosuuden summaa, eli sitä summaa, jonka asunto kokonaisuudessaan ja velattomana maksaa.

Muutokset ja lisätyöt

Asunnon pintamateriaaleihin voi tehdä toivomiaan valintoja muutostyöaikataulun puitteissa. Materiaalien sävyissä on yleensä muutama vaihtoehto, joista voit kauppahintaan kuuluvana valita mieluisimman. Tällaisia ovat mm. kalusteovien, lattiamateriaalien sekä keraamisten laattojen värisävyt. Muista mahdollisista lisä- tai muutostyötoivomuksista annamme tarjouksen ennen töiden aloittamista.

Asunnon ostajien kokous

Kun yhtiön asunnoista on myyty neljäsosa, kutsumme sinut ja muut asuntojen ostajat Osakkeen ostajien kokoukseen. Kokouksessa ostajien on mahdollista valita omiksi edustajikseen asunto-osakeyhtiön tilintarkastajan sekä rakennustöiden aikaisen rakennustyön tarkkailijan.

Järjestämme tuleville asukkaille rakennusvaiheessa tutustumiskäynnin tulevaan kotiin.

Kodin valmistuminen

Noin kuukautta ennen uuden kotisi valmistumista lähetämme muuttokirjeen, jossa vahvistamme muuttopäivän, kerromme muuttopäivän aikataulusta sekä muuta muuttoon liittyvää tietoa. Ennen muuttoa asunnon ostajalla on mahdollisuus tarkistaa oma asuntonsa mahdollisten puutteiden varalta. Puutteet pyritään korjaamaan ennen muuttopäivää.

Järjestämme uusille asukkaille uuden kodin teknisten laitteiden opastuksen.  Asukkaat saavat uuteen kotiinsa Kodin kansion, johon on kerätty asumisen ohjeita sekä kodin materiaalien hoito-ohjeita.

Vuositarkastus

Vuositarkastus pidetään noin 12 – 15 kuukauden kuluttua asuntojen valmistumisesta. Vuositarkastuskutsun mukana saat lomakkeen, johon vuoden aikana havaitsemasi mahdolliset puutteet merkitään. Vuosikorjaustyöt aloitetaan vuositarkastuksen jälkeen.

Uuden kodin ostajana sinulla on 10 vuoden turva mahdollisten piilevien virheiden varalle.